Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

O batoh 4M a reklamní předměty CZ

(dále jako „Pravidla“)

 

 

 

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

    1. Pořadatelem soutěže je Česká zbrojovka a.s. se sídlem Svatopluka Čecha 1283, Uherský Brod 688 01 IČO 46345965 zapsaná pod spisovou značkou B 712 u Krajského soudu v Brně (dále jako „pořadatel“).

 

Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: eshop@czub.cz, tel: +420 735793661

 

    2. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže o batoh 4M a reklamní předměty CZ, kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

 

    3. Pořadatel tímto prohlašuje, že:

 • soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook / Instagram a nijak s ní nesouvisí;
 • společnosti Facebook / Instagram vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.

B. PODMÍNKY ÚČASTI

    1. Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

 • registrace na stránkách eshop.czub.cz;
 • v období od 1.12.2022 do 11.12.2022 nakoupit na e-shopu CZUB alespoň za 1500 CZK
 • adresa pro doručování v některé z členských zemí EU;
 • dodržování podmínek sítě Facebook / Instagram po celou dobu trvání soutěže.

 

    2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na pořádání této soutěže.

 

C. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

    1. Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání: ​

  1. Zaregistrovat se na stránkách www.eshop.czub.cz
  2. v období od 1.12.2022 do 11.12.2022 nakoupit na e-shopu CZUB alespoň za 1500 CZK

 

    2. Soutěžící se soutěže může zúčastnit od 1.12.2022 do 11.12.2022. Výherce pořadatel vyhlásí 12.12.2022 v příspěvku na facebookovém / instagramovém profilu pořadatele.

 

    3. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:

 • o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo
 • nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo
 • v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.

 

    4. Soutěž má 1 výherce, který získá tuto výhru: Batoh CZ 4M ODT v šedé, nebo Multicam variantě dle výběru, mikinu s logem CZ, střelecké rukavice, kšiltovky s logem CZ (šedou a zelenou), trička (šedé s logem CZ, hnědé s jelenem, zelené s Brenem), plechový hrnek, klíčenku Bren 2, poznámkový blok, propisky, samolepky. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.

 

    5. Výherce soutěže bude vylosován náhodně pomocí nástroje: https://g.co/kgs/1qYctf.


    6. Po vyhlášení výherce bude tento výherce kontaktován pořadatelem emailem uvedeným v objednávce, kde se pořadatel s výhercem domluví na barevné variantě batohu, velikostech oděvů a adrese, kam bude výhra zaslána. Pokud se výherce s pořadatelem tímto způsobem nedomluví ani do 15.12.2022, provede pořadatel nový výběr/losování výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce nebo si výhru ponechá pořadatel.

 

    7. Pokud výherce výhru odmítne, provede pořadatel nový výběr/losování výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce nebo si výhru ponechá pořadatel.

 

    8. Na výhru nevzniká právní nárok. Výherce není oprávněn požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění́.

 

    9. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.

 

D. OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA

    1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.

 

    2. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:

 • pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti Facebook / Instagram, emailovou a doručovací adresu a telefonní číslo;
 • pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;
 • právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);
 • pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);
 • pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžících předat pouze smluvním partnerům, kteří s ním spolupracují na soutěži.
 • soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.

 

Kontaktní údaje osoby, která je u pořadatele odpovědná za ochranu osobních údajů (zaměstnanec, pověřenec pro ochranu osobních údajů):

Lukáš Buřval, e-mail: burval@czub.cz

 

    3. V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.

 

Nahoru